Metsänpoika-Tiemestari-WinSu

 
Tervetuloa tustumaan ohjelmiimme
 
 
Metsänpoika on metsästysseuroille tarkoitettu erikoisohjelma. Se on kattava seuraohjelma, jossa on jäsen- ja maanomistajaluettelo, jäsenmaksujen tulostus, jahtien ja saaliiden tallennus, lihanjako sekä monipuoliset lomakkeiden ja ilmoitusten tulosteet. Metsänpoika- ohjelmaan voidaan liittää myös kartta, joka toimii yhteydessä seuran tietokantaan siten, että esim. maanvuokraajien tiedot löydetään suoraan kartalta.
 
  Tiemestari on tiekunnille ja tieisännöitsijöille tarkoitettu ohjelma, jonka avulla voidaan suorittaa tieyksiköinti sekä hoitaa tiekunnan vuotuiset laskutukseen ja budjetointiin liittyvät tehtävät. Ohjelmaan voidaan liittää karttatoiminto, jota käytetään yksiköinnissä matkojen ja pinta-alojen mittaamiseen ja jonka avulla voidaan piirtää tien perusparannukseen liittyviä karttoja. Ohjelmaan on saatavissa myös tiekunnan kirjanpito.
 
  Vanhin tuotteemme on WinSu -lannoitussuunnittelu, joka on ollut markkinoilla jo vuodesta 1995 lähtien. WinSu oli alunperin pelkästään lannoitussuunnitteluun tarkoitettu ohjelma, mutta EU- kauden myötä siihen liitettiin ympäristötuen vaatima lohkokirjanpito ja kasvulohkolomakkeen täyttö.
Myös Kartta 2001- ohjelma on syntynyt EU -tukien mukanaan tuoman paperisodan helpottamiseksi. Ohjelma on tarkoitettu kasvulohkojen pinta-alan mittaamiseen digikartoilta. Sen  taustakartaksi käyvät mitkä tahansa karttapohjat tai ilmakuvat. Siten sovellusaluita on helppo löytää kaikilta niiltä aloilta, joissa tarvitaan pinta-alojen ja välimatkojen mittausta tai tulostettavia karttapohjia.

Ohjelmalla voi piirtää tilan metsäkartat, mitata kuvioiden pinta-alat, muotoilla teemakartat jne. Karttaohjelmaa voivat siten hyödyntää es. metsäpalveluyrittäjät ja metsänomistajat.
     

Ohjelmien myynti ja tuki:

Pentti Kuokkanen
Riihilahdentie 11
83100 Liperi

puhelin: 013-651 023 tai 045-131 5156 (myös iltaisin ja viikonloppuisin)
sähköposti: pentti.kuokkanen(at)pp.inet.fi