Tiemestari- mitä uutta 2021

Alkuun    Seuraava    

Tiemestari-ohjelman tiemaksujen laadinta on uusittu.

Tiemaksut muodostetaan nyt yksikköriveittäin. Kullakin rivillä nähdään tienkäyttöyksikkö, liikennelaji, tila, yksikköjen määrä ja yksikkömaksu.

Kutakin maksua voidaan muokata vapaasti: laskurivejä voidaan korjata, lisätä ja poistaa yksitellen. Näin laskua voidaan korjata es. sellaisissa tapauksissa, joissa osakas on omistanut tilan vain osan vuotta.

Tiemaksun muodostuminen 

Jos tiellä on useampia haaroja, niille kullekin haaralle voidaan antaa oma maksunsa, ja erisuuruiset yksikkömaksut näkyvät laskulla eritelyinä.

Tiemaksu tien haaroittain

 

Monissa tiekunnissa sama henkilö joutuu huolehtimaan paitsi tiemaksuista, niin myös muista yhteisistä maksuista. Uusittu maksupohja mahdollistaa myös sen, että tiemaksuja ei muodosteta lainkaan, vaan muodostetaan pelkästään muita, tienkäyttöön liittymättömiä maksuja.

Jätemaksu

 

Myöhästyneisiin maksuihin voidaan lisätä muistutusmaksu ja korko, jonka ohjelma laskee valmiiksi kaikkiin perittäviin maksuihin.

Viivästysmaksu

 

Osakkaalle lähetettävässä laskussa maksut näkyvät eriteltyinä, jotta osakas voi kohdentaa maksut oikein es. verotusta varten. Erittely voidaan haluttaessa myös piilottaa, jolloin lasku näkyy vain kokonaissummana.

Tiemaksun tuloste 

 

Vietäessä maksuja kirjanpitoon, Tiemestari-ohjelma osaa jakaa eri tyyppiset maksut oikeille tileille.

Maksujen jakaminen kirjanpitoon.

Seuraava