Metsänpoika-Tiemestari

Tiemestari

Tiemestari on tiekunnille ja tieisännöitsijöille tarkoitettu ohjelma, jonka avulla voidaan hoitaa tiekunnan yksiköinti sekä vuotuiset laskutukseen, kirjanpitoon ja budjetointiin liittyvät tehtävät.

Sillä voidaan:

 • Suorittaa yksiköinti 2005, 2010, 2016, 2019 tai 2023 ohjeen mukaan.

 • Määrätä vuotuiset tiemaksut sekä luoda maksuunpanoluettelo ja maksuseuranta.

 • Luoda erillisiä laskuja (käyttömaksut, karhut ja erillinen laskutus).

 • Hakea maksutiedot maksuseurantaan ja kirjanpitoon pankin sähköisestä aineistosta.

 • Lähettää laskuja ja kokouskutsuja sähköpostitse.

 • Laatia tiekunnalle vuotuinen budjetti.

 • Tuoda aikaisemmin tehty yksiköinti ja henkilötiedot Excel-taulukosta tai pdf-asiakirjasta.

    2015 versiossa ohjelmaan on lisätty mm. taulukkolaskin, laskujen viivakoodit, yksiköintihistoria ja ikkunoiden ulkoasun valinta eri teemoista. Ohjelmaan on tehty runsaasti parannuksia, joita voit tarkastella lähemmin tästä.
     2016 versiossa ohjelmaan on lisätty mm. tiekunnan kalenteri, varmuuskopioiden pakkaus ja erillisten asiakirjojen linkitys. 2016 tehtyjä uudistuksia voit tarkastella tästä.
     2017 versiossa ohjelmaan on lisätty mm. pilvitallennus, tiekuntien tehtävät ja ruotsinkieliset tulosteet. 2017 tehtyjä uudistuksia voit tarkastella tästä.
     2018 versiossa ohjelmaan on lisätty mm. lajiteltavat ja suodatettavat listat, yksiköinnin tuonti pdf-tiedostosta ja tiliöinti suoraan tiliotteelta. 2018 tehtyjä uudistuksia voit tarkastella tästä.
     2019 versiossa ohjelman kartta on uusittu ja ohjelmassa on otettu huomioon uuden yksityistielain tuomat muutokset. 2019 tehtyjä uudistuksia voit tarkastella tästä.
2021 versiossa tiemaksujen laadinta on uudistettu, budjettien tilikarttaa voi muokata ja henkilötietoja voidaan tuoda ohjelmaan koko osakasluettelo yhdellä kertaa. 2021 tehtyjä uudistuksia voit tarkastella tästä.
2023 versiossa on MML:n uuden 2023 yksiköintiohjeen mukainen yksiköinti. Tiemaksujen maksuseurannassa voidaan kirjata osamaksut, ohjelma voidaan päivittää suoraan Internetistä ja karttaohjemaan on lisätty mahdollisuus käyttää MML:n ilmaisesta palvelusta ladattavaa aineistoa. 2022 tehtyjä uudistuksia voit tarkastella tästä.

Ohjelmaan on saatavissa lisäksi helppokäyttöinen kirjapito-osa.

 • Kirjanpito-osan avulla voit toteuttaa tiekunnan kahdenkertaisen kirjanpidon helpolla tavalla. Valitset vain haluamasi tilin ja annat summan, ohjelma etsii vastatilin ja luo automaattisesti oikeat debet-kredit kirjaukset valitsemasi tilin perusteella. Kirjaaminen on yhtä helppoa kuin yhdenkertaisessa kirjanpidossa. Kirjanpito voidaan tehdä myös suoraan pankin sähköisestä aineistosta.

Kirjanpidon ominaisuuksia voit tarkastella tästä.
 

Ohjelmassa on ammattitasoinen tekstinkäsittely. Voit esimerkiksi:

 • Käyttää valmiita malleja kokouskutsujen, asialistojen ja pöytäkirjojen luomiseen.

 • Hakea tiekokouksen pöytäkirjaan osanottajaluettelon ja äänestystulokset.

 • Laatia joukkokirjeitä, joissa saajina ovat tiekunnan jäsenet tai osa heistä.

 • Tekstinkäsittely sisältää kaikki nykyaikaisen tekstinkäsittelyohjelman ominaisuudet kuten tekstin muotoilun, fontit, kappalemuotoilut, kuvat ja taulukot.
   

Tiemestariin voidaan liittää karttatoiminto.

 • Kartalta saadaan helposti mitattua yksiköinnissä tarvittavat välimatkat ja pinta-alat.

 • Kartalle voidaan tehdä tekstimerkintöjä, piirroksia ja upottaa kuvakkeita.

 • Ohjelma osaa laskea kartalle tehdyistä merkinnöistä esim. murskeen tai eristekankaan tarpeen

 • Kartalta saadaan myös helposti erilaisia tulosteita liite- ja työmaakartoiksi.

 • Kartan ominaisuuksiin voit tutustua tästä.

 
   

Jos tien yksiköinti on suoritettu aikaisemmin taulukkolaskimella, niin sekä henkilötiedot että varsinainen yksiköinti voidaan siirtää kopioimalla Tiemestariin. Näin siirtyminen Tiemestarin käyttäjäksi on helppoa, kun kerran tehtyä työtä ei tarvitse tehdä erikseen uudelleen.

Ohjelmaan on koko sen elinkaaren ajan tuotu joka vuosi uusia, kiinnostavia ominaisuuksia. Tiemestari pystyykin tarjoamaan sellaista tekniikoita (sähköposti, taulukkolaskin, tekstinkäsittely, kalenteri, yksiköinnin ryhmittely, kartta), joita vastaavista ohjelmista ei löydy. Ohjelman ulkoasu on moderni, ja ohjelman helppokäyttöisyyteen on kiinnitetty erityistä huomiota.

Silti se on hinnoiteltu niin, että se on tiekuntien käyttöön tarkoitetuista ohjelmista halvin, eikä ohjelmasta peritä vuotuista käyttömaksua!

Sanotaan, että "halpaa ja hyvää ei voi saada samalla kertaa". Kokeile voiko olla mahdollista, että tämä tuttu peukalosääntö ei aina pidäkään paikkaansa: Pyydä ilmainen kokeiluohjelma, joka toimii vuoden ajan ilman mitään käyttörajoituksia! Mitä  tarkoittaa ilmainen, katso tästä.

Voit ladata kokeiluohjelman tai tilata asennuksen postitse tästä.

Hinnat (sis. alv. 24%)              
  Ohjelma Kirjanpito Kartta
1 tiekunta, vain laskutus *) 100€ +70€  
1 tiekunta 200€ +70€ +50€
Enintään 5 tiekuntaa 300€ +80€ +60€
Enintään 10 tiekuntaa 400€ +90€ +70€
Rajoittamaton tiekuntien määrä 900€ +100€ **)
Pelkkä kartta 150€    

*) Sopii tiekunnalla, jossa yksiköinti on valmiiksi suoritettu. Ohjelmaan voidaan antaa kullekin tieosakkaalle vain yksiköiden kokonaismäärä. Ei sisällä tekstinkäsittelyä, taulukkolaskinta eikä karttaa.
**) sisältyy ohjelman hintaan

Ohjelman hinta on kertamaksu. Ohjelmassa ei ole vuotuista maksua.

Ohjelman päivitys mistä tahansa aikaisemmasta versiosta uusimpaan versioon maksaa 25% ohjelman hinnasta.

Ohjelman päivitys versioon, jossa tiekuntia on useampia, maksaa vain hinnan erotuksen verran (es. 2-5tk -> 6-10tk= 400€-300€=100€).

Yksiköintitietojen muuntaminen ohjelman tietokantaan valmiista sähköisestä yksiköintiaineistosta (taulukko, tekstiasiakirja tai pdf-tiedosto) maksaa 30€. Muunnos voidaan tehdä myös kokeiluohjelmaa varten. Vain yksi muunnos/asiakas. Kysy tarkempia tietoja.