Metsänpoika-Tiemestari

 

Yhteydenotot ongelmatilanteissa:
Pentti Kuokkanen: pentti.kuokkanen(at)pp.inet.fi, puh. 045 131 5156

1. GMail -sähköpostin salasana Tiemestari ja Metsänpoika-ohjelmissa

Google on muuttanut 30.5.2022 salasanakäytäntöään sähköpostin lähettämisessä. Katso muutokseen liittyvä ohje tästä.
 

2. Ohjelmien Windows 10 yhteensopivuus
 • Metsänpoika on yhteensopiva.
 • Metsänpoika-ohjelman kirjanpito 3-versiossa. Yhteensopiva korjaamalla kellonajan erotinmerkki. Katso tästä.
 • Tiemestari. 2015-versiosta alkaen yhteensopiva, aikaisemmat yhteensopivia korjaamalla kellonajan erotinmerkki. Katso tästä.

Huomaa, että vaikka yhteensopivuus olisi edellisen perusteella olemassa, niin laitteistokohtaisia ongelmia voi silti esiintyä. Näitä ei voi etukäteen testata eikä myöskään korjata, koska ongelma ei ole ohjelmassa, vaan sen toimintaympäristössä.

 

3. WinSu 11 lannoitussuunnittelu

Ohjelman myynti on hiipunut tilojen lukumäärän laskettua ja lannoitussuunnitelmien laadinnan siirryttyä suurelta osin tilan ulkopuolisille toimijoille. Siksi ohjelman myynti ja ylläpito on lopetettu, eikä sitä päivitetä uusien 2022 ohjeiden mukaiseksi.

Ohjelma toimii sinällään ilman päivitystä, joten voitte edelleen käyttää sitä viljelymuistiinpanojen tekemiseen.

Jos teette sillä suunnitelmia (joka ei nykyisten säännösten mukaan ole pakollista), niin tarkastakaa käsin, että fosforin ja typen määrät eivät ylitä nykyisiä suosituksia.

4. Winsun ja Metsänpoika 3-ohjelman ohjelmakirjastot. Jos olet vaihtanut konetta ja asennat pelkän päivityksen (yksi levyke) tai kopioit ohjelmakansion vanhalta koneelta uudelle, niin ohjelma ei vielä toimi.

Päivityslevykkeellä on vain pelkkä ohjelma, eikä ohjelman toimintaan tarvittavia ohjelmakirjastoja ole asennettu. Sinun täytyy asentaa ohjelma alkuperäiseltä CD:ltä.
  
Voit myös hakea tästä asennusohjelman, joka asentaa koneellesi ohjelman toimintaan tarvittavat ohjelmakirjastot. Hae asennusohjelma tästä.  Koko 11,7MT.


5. Metsänpoika 4 -ohjelman päivitys. Tämä asennus on tarkoitettu Metsänpoika 4 -ohjelman käyttäjille. Hae asennusohjelma tästä.

Huom. MML:n raja-aineisto on ladattavissa ilmaiseksi MML:n avoimien aineistojen tiedostopalvelusta, kohdasta Kiinteistörekisterikartta/vektori, kaikki kohteet. Tiedoston muoto on GML.

 • Korjaus 6.2.2022: Toimintakertomuksen tallentaminen ei onnistunut, jos saalisraportteja tuotaessa oli useita eri eläinlajeja kohdassa "muu, mikä".
 • Muutos 30.9.2021: Ohjelma lukee myös uutta OP:n tapahtumatiedostoa.
 • Korjaus 27.5.2021: Vanhan kartan kuvioiden tuominen uudelle kartalle ei onnistunut, jos vanhalla kartalla oli kuvioita, jotka olivat uuden kartan ulkopuolella.
 • Korjaus 17.5.2021: Erillisiä laskuja muodostettaessa BIC-koodi tuli väärään tekstiruutuun.
 • Muutos 11.5.2021: jäsenmaksujen tulostusikkunaan lisätty mahdollisuus "tulosta vain merkityt laskut" (es. maksamattomat laskut). Jäsentulosteissa muutettu jäsennumeron esitystapaa (oli epäselvä jos jäsennumerot olivat nelinumeroisia).
 • Korjaus 14.8.2020: Jäsenmaksujen ryhmätuloste pdf-tiedostoiksi ei toiminut oikein.
 • Korjaus 17.4.2020: Metsänpoika 3:sta muunnetussa tietokannassa ei voinut lisätä viivakoodia. Virhe koski vain 23.2. jälkeen muunnettuja tietokantoja.
 • Muutos 23.2.2020: Lisätty mahdollisuus jakaa tietokanta pilvipalveluun. Useampi ohjelman käyttäjä voi päivittää samaa tietokantaa ja karttoja pilvipalvelun avulla, jolloin seuran tietojen ylläpito voidaan jakaa tehtäväksi useamman henkilön kesken.
 • Päivitys 8.1.2020: Kirjanpidon pääkirjan ja päiväkirjan tulosteessa oli merkkivirhe, jos tositekirjaus on tehty negatiivisena.
 • Päivitys 9.2.2019 Windowsin virheeseen. Katso tietoja tästä.
 • Muutos 30.10.2018: Saaliinjaon otsikkokentästä poistettu päivämäärän lisääminen.
 • Muutos 14.10.2018: MML:n vektoriaineiston hakuun lisätty suodatin "näytä vain seuran tietoihin kirjatut karttakuviot" ja lisätty haku annetun rekisterinumeron perusteella.
 • Korjaus 14.10.2018: jäsenen ominaisuuksien valitseminen ei kaikissa tapauksissa toiminut oikein.
 • Muutos 2.9.2018: sopimukset voidaan seuloa pinta-alan perusteella.
 • Korjaus 30.3.2018: määräaikaisen sopimuksen aloituspäivämäärä ei tallentunut lainkaan. Lisätoiminto: csv-tilitietojen lukeminen Sp:n aineistosta.
 • Korjaus 2.2.2018: jäsenmaksuja selattaessa tapahtui päivämäärämuunnokseen liittyvä virhe.
 • Korjaus 13.11.2017: muutettaessa maksun tietoja pankin tiedoston kautta, ohjelma muodosti maksujen tilan maksettu/maksamatta väärin.
 • Muutos 24.4.2017: Lisäys, jäsenten ominaisuuksia voidaan yhdistellä uusiksi ominaisuuksiksi.
 • Muutos 3.2.2017: Lisäys, ohjelma muodostaa listan jäsenistä, joilla on vuokrasopimus. Korjaus, suuria MML:n vektoriaineistoja käsiteltäessä muisti loppui kesken. Lisäys, ohjelma avaa MML:n vektoriaineiston suoraan zip-paketista, jossa MML on toimittanut aineiston.
 • Muutos 13.10.2016: Lisätty MML:n uuden vektoriaineiston tuki (GML-tiedostot), lisätty XML-muotoisten viitemaksulistojen tuki, lisätty sopimuskarttojen muodostamiseen ruutu " muodosta kartta sopimuksista, jotka eivät ole voimassa", korjattu puuttuva raportti ikkunasta "luettele kartalle liitetyt/liittämättömät tilat".
 • Muutos 20.9.2016: Lisätty MML:n png-tyyppisten ilmaisten karttojen asennusmahdollisuus.
 • Muutos 11.9.2016: Kopiopitaessa tilalistasta rekisterinumeroita Leikepöydälle turhat rivinvaihdot poistetaan. Pikanäppäin rekisterinumeron kopioimiseen yksi tila kerrallaan.
 • Muutos 1.9.2016: jäsenmaksujen reskontra lukee maksetut viitemaksut eri pankkien saapuvat viitemaksut -tiedostosta. Jäsenten metsästäjänumerot voidaan kopioda Leikepöydälle Oma riista -palvelua varten.
 • Muutos 15.8.2016: Viitesiirtoja pankin tiedostosta tarkistettaessa on huomioitu se, että jotkut pankkiyhteysohjelmat eivät poista viitteen etunollia viivakoodia luettaessa.
 • Korjaus 11.8.2016: Jäsenmaksun tekstikentän "viesti maksajalle" maksimipituus on 5000 merkkiä (oli aikaisemmin virheellisesti 500).
 • Korjaus 18.5.2016: P-S:n ampujaluettelon valintaruudut eivät toimineet oikein.
 • Korjaus 28.4.2016: yksittäisten laskujen raportissa puuttui viesti laskun saajalle.
 • Korjaus 17.4.2016: asennuksesta puutui raportti "vuokrasopimus koskee".
 • Korjaus 17.4.2016: raportti "tilojen vuokrasopimukset sopimustyypeittäin" ei näyttänyt hirvisopimuksia (korvasi ne petoeläinsopimuksilla).
 • Muutos 17.4.2016: Tilat listana -ikkuna. Muutettu niin, että suodatin vaikuttaa tilojen lukumäärään. Tämä mahdollistaa sen, että ikkunassa voidaan näyttää pelkästään esim. sopimukset jotka koskevat hirveä (koskee hirveä+koskee kaikkea).