WinSu 10 -käyttäjät

Päivitys korjaa virheen, jossa hiue- maalaji on luettu savimaihin. Pitää olla karkeisiin kivennäismaihin. Suunnitelmat on korjattava tämän maalajin osalta.

Ohjelmalla voi tehdä peltotaseen toimenpidesuunnitelman muillekin vuosille kuin 2009 ja 2011, jos laskelman vuosirytmi poikkeaa alkuperäisestä (lisätty 21.11.2012).

WinSu 10, kasvulohkolomake 102b/2012 ja lannoitepäivitys 2011.
Päivitys on asennettava samaan kansioon, jonne entinen WinSu 10 -ohjelma on asennettu.

Asennuksessa tarvittava salasana on kesällä 2009 toimitetun CD:n kannessa.
JOS WINSU-OHJELMA ON KÄYNNISSÄ, NIIN SULKEKAA SE ENNEN PÄIVITYSOHJELMAN SUORITTAMISTA. AVATTUA OHJELMAA EI VOI PÄIVITTÄÄ.
Kartaton päivitysohjelmanuoli.gif (850 bytes)tästä
Kartallinen päivitysohjelmanuoli.gif (850 bytes)tästä